Blog

Doprava

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme dopravu betónovej zmesi v cene 1,25€ + DPH / km.
Vypúštanie prvých 20 min. zadarmo. Prestoje každých začatých 20min = 10€ + DPH.

Cenník súvisiacich služieb:

Použitie 1ks čerpadla: 60€ + DPH / 1hod.
Doprava čerpadla k pracovisku a späť: 1,25€ + DPH

Všetky ceny sú uvedené vrátane obsluhy.