Blog

Betónové zmesi

V betonárni Krupina - Stavebniny Dado používame DUNAJSKÝ ŠTRK, vysokokvalitný CEMENT z výrobne CRH Rohožník a stavebnú chémiu STACHEMA SLOVAKIA.

Mostová váha do 60ton - ciachovaná Slovenským metrologickým ústavom.

Jednotlivé skúšky typu vykonala oprávnená skúšobňa –TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ.

Vyhlásenie zhody podľa platnej STN – EN 206 - 1.

Vyrábame certifikované betónové zmesi:

Názov Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
Betónová zmes C 12/15 1m3 61,33 € 73,60 €
Betónová zmes C 16/20 1m3 66 € 79,20 €
Betónová zmes C 20/25 1m3 69,33 € 83,20 €
Betónová zmes C 25/30 1m3 72,9167 € 87,50 €
Betónová zmes C 30/37 1m3 80,83 € 97,00 €
Preprava betónových zmesí 1ks 1,25 € 1,50 €

K vyrobeným betónom firma automaticky zabezpečuje predpísané skúšky betónov (pevnosť, priesak, mrazuvzdornosť......). Množstevné zľavy na odber betónu  je možné dohodnúť individuálne s majiteľom firmy.  


Zákazníkom ponúkame aj špeciálne certifikované betóny vyšších tried, ktoré spĺňajú požiadavky na mrazuvzdornosť, odolnosť voči soliam a cestné betóny ako aj hydraulicky stmelené kamenivo.